Hãy giảm tốc độ khi đi gần các công nhân cầu đường

Chúng ta đều có quyền được về nhà an toàn. Hàng năm đều có các công nhân cầu đường bị thương nặng hoặc tử vong khi đang làm việc - thường do giới hạn tốc độ tại công trường không được tuân thủ.

Image of road worker holding a Stop Go paddle

Việc giới hạn tốc độ chậm lại tại các khu vực công trường nhằm giữ an toàn cho tài xế và công nhân.

Quy định này cần phải tuân thủ theo luật và có những hình phạt, bao gồm:

  • nhận giấy phạt
  • bị trừ điểm bằng lái
  • bằng lái bị treo hoặc huỷ
  • xe bị tống giam hoặc không được di chuyển.

Chiến dịch mới của chúng tôi nhắc nhở mọi người giảm tốc độ và tuân thủ giới hạn tốc độ giao thông đường bộ ở các khu vực công trường, vì mạng sống phụ thuộc vào điều đó.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).