Swan Street - đóng đường bảo trì đường rầy

Từ 8 giờ tối, Thứ Sáu ngày 11 tháng Hai đến 5 giờ sáng, Thứ Bảy ngày 19 tháng Hai, Swan St sẽ đóng đường đoạn từ Dando St đến Cutter St.

Những công trình chính

Việc thi công sẽ diễn ra 24h mỗi ngày để chúng tôi có thể hoàn thành công trình một cách nhanh chóng nhất.

Swan Street sẽ đóng đường đoạn từ Dando Street đến Cutter Street từ 8 giờ tối, Thứ Sáu ngày 11 tháng Hai đến 5 giờ sáng, Thứ Bảy ngày 19 tháng Hai.

Cầu Wallen Road sẽ đóng từ 8 giờ tối, Thứ Sáu ngày 11 tháng Hai đến 5 giờ sáng, Thứ Hai ngày 14 tháng Hai năm 2022.

Giao lộ Burnley Street sẽ đóng đường từ 5 giờ sáng, thứ Hai ngày 14 tháng Hai đến 5 giờ sáng, thứ bảy ngày 19 tháng Hai năm 2022.

Đi lại

Chúng tôi khuyến nghị người đi đường nên dành thêm thời gian cho việc đi lại của mình.

Sẽ tạm thời đóng những lối đi bộ xung quanh các công trình và có hướng dẫn đi đường vòng. Người đi bộ cần tuân theo các biển báo xung quanh công trình.

Map showing construction works and road closures along Swan Street and Wallen Road Bridge

Doanh nghiệp địa phương

Các doanh nghiệp nằm xung quanh các công trình sẽ vẫn mở cửa.

Phương tiện giao thông công cộng

Sẽ có những thay đổi đối với tuyến đường xe điện số 70, cụ thể là xe buýt sẽ thay thế xe điện.

Để biết thông tin về những thay đổi của phương tiện giao thông công cộng trong quá trình thi công này, hãy truy cập Yarra Trams Website.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).