Công trình đường trên Western Freeway (đường Cao tốc phía Tây)

Chính phủ Victoria đang thực hiện công việc bảo trì đường lộ quan trọng trên 270 m của Western Freeway ở Derrimut, giữa đường Western Ring Road và Robinsons Road.

Chúng tôi đang làm gì

Để giữ cho đường Western Freeway an toàn, chúng tôi đang làm đường trên những làn đường cách xa thành phố ở giữa đường Western Ring Road và Robinsons Road. Công nhân sẽ có mặt tại công trường từ 8 giờ tối thứ Sáu gày 17 tháng Sáu đến 5:00 sáng vào thứ Hai, ngày 20 tháng Sáu.

Những gì sẽ diễn ra

Từ 8:00 tối vào thứ Sáu, gày 17 tháng Sáu đến 5:00 sáng vào thứ Hai, gày 20 tháng Sáu, Western Freeway sẽ đóng cửa giữa đường Western Ring Road và Robinsons Road. 

Western Freeway Road Rehabilitation Works Outbound closure Detour map Map 

Trong thời gian đóng cửa, những người lái xe sẽ phải đi vòng qua đường Western Ring Road đến đường Ballarat Road (đường vành đai phía Tây). Người lái xe hơi cũng có thể đi ra tại Boundary Road trước khi đến đường Western Ring Road.

Trong quá trình thi công, dự kiến di chuyển sẽ rất chậm trễ lên đến 60 phút. Vui lòng lên kế hoạch trước và dành thêm thời gian di chuyển khi đi trong khu vực.

Cảm ơn sự kiên nhẫn và hợp tác của quý vị trong khi chúng tôi thực hiện các công việc bảo trì quan trọng này.

Hãy tìm hiểu thêm

Để tìm hiểu thêm về công việc bảo trì mà chúng tôi thực hiện để giúp quý vị di chuyển trong suốt năm, hãy truy cập trang Metro Melbourne Maintenance của chúng tôi.

Liên lạc

Để liên hệ với một thành viên của nhóm bảo trì tại VicRoads, email: [email protected]

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).