Giới thiệu về các đường thu phí của Victoria

Tìm hiểu thêm về CityLink và EastLink, bao gồm cách xác định các đường này khi đi lại và lập kế hoạch cho hành trình của quý vị.

Có hai con đường thu phí ở Victoria - CityLink và EastLink. Cả hai đều được điều hành bởi các công ty tư nhân Linkt và ConnectEast, tương ứng.

Đường thu phí là gì và chúng ở đâu?

Đường thu phí là những con đường mà quý vị phải trả phí để đi trên đó. Có hai con đường thu phí ở Victoria:

  • CityLink, kết nối Đường cao tốc Tullamarine, Đường cao tốc West Gate và Đường cao tốc Monash; và
  • EastLink, kết nối Đường cao tốc phía Đông, Đường cao tốc Monash, Đường cao tốc Frankston và Đường cao tốc Nối Bán đảo.

Các con đường thu phí của Victoria do các công ty tư nhân điều hành thông qua thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ Victoria và công ty tư nhân. Sự hợp tác này đòi hỏi các công ty tư nhân phải thiết kế, xây dựng, cấp vốn và bảo trì những con đường thu phí này. Để bù đắp chi phí và rủi ro, họ được phép thu phí ở mức quy định.

Victorian Tolls Roads map showing CityLink and EastLink toll roads

Hãy xem bản đồ Đường thu phí Victoria ở phiên bản lớn hơn

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc xác định vị trí các con đường thu phí của Victoria, bao gồm các điểm vào/ra và nơi có gắn thiết bị thu phí, vui lòng truy cập:

Cách nhận biết các con đường có thu phí và lên kế hoạch cho chuyến đi của quý vị

Các con đường thu phí của Victoria có các biển báo màu xanh dương đặc biệt với chữ màu vàng. Quý vị sẽ thấy những biển báo này khi quý vị đang đi đến gần đường thu phí cũng như ở những khoảng cách đều đặn dọc theo đường thu phí. Những biển báo này có thể cho thấy chi tiết về công ty điều hành đường thu phí và cách liên hệ với họ để trả tiền.

Image of a Toll Road sign over the Monash Freeway

Lập kế hoạch và trả tiền cho chuyến đi của quý vị

Lên kế hoạch cho chuyến đi của quý vị

Có nhiều công cụ cho phép quý vị thêm hoặc bỏ các đường thu phí khi lập kế hoạch cho chuyến đi của mình.

Ví dụ về các công cụ như:

  • Bản đồ Melways (đường thu phí được thể hiện bằng màu xanh dương)
  • Bản đồ Google
  • Thiết bị GPS

Để ước tính chi phí cho chuyến đi của quý vị hoặc để xem vị trí các điểm thu phí, hãy tham khảo các đường dẫn bên dưới

Trả tiền cho chuyến đi của quý vị

  • Quý vị trả tiền điện tử để sử dụng các con đường có thu phí bằng cách mua thẻ đi lại tạm thời hoặc mở tài khoản với công ty thu phí cầu đường có liên quan.
  • Khi đi trên các con đường có thu phí của Victoria, CityLink và EastLink, quý vị phải trả phí đường. Tìm hiểu cách trả tiền cho chuyến đi của quý vị.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).