Vietnamese - Tiếng Việt

Thông tin kiểm tra lái xe bằng tiếng Việt

Quý vị cần mang theo những gì khi đến cuộc hẹn của quý vị

Quý vị sẽ tìm thấy trên trang này thông tin về những gì quý vị cần mang theo khi đến cuộc hẹn Kiểm tra Giấy phép Học lái xe (Learner Permit), Kiểm tra Nhận thức Nguy hiểm hoặc Kiểm tra Lái xe tại một Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Centre).

Sử dụng một thông dịch viên hoặc biên dịch viên

Nếu cần nói chuyện với chúng tôi bằng một ngôn ngữ không phải tiếng Anh, quý vị có thể nhờ một thông dịch viên hoặc biên dịch viên trợ giúp.

Tôi có thể sử dụng thông dịch viên bằng cách nào?

Nếu cần trợ giúp để đặt lịch hẹn hoặc điền mẫu đơn, quý vị có thể nhờ gia đình, bạn bè hoặc một văn phòng VicRoads.

Nếu cần một thông dịch viên hoặc trợ giúp để làm một bài kiểm tra của VicRoads, quý vị cần phải đến một Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Centre) của VicRoads (External link) và chúng tôi có thể đặt dịch vụ này cho quý vị.

Khiếm âm và khiếm thính

Nếu bị khiếm âm hoặc khiếm thính, quý vị có thể sử dụng một thông dịch viên Auslan cho bài kiểm tra của mình.

Để nói chuyện với chúng tôi trên điện thoại, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua National Relay Service (External link).

 • Người dùng TTY - gọi số 13 36 77 rồi yêu cầu nối máy đến số 13 11 71
 • Người dùng Speak and Listen - gọi 1300 555 727 rồi yêu cầu nối máy đến 13 11 71

Dịch giấy phép lái xe, giấy phép học lái xe hoặc các tài liệu của quý vị

Nếu giấy phép lái xe hoặc giấy phép học lái xe (learner permit) của quý vị không phải bằng tiếng Anh, nó phải được dịch bởi một biên dịch viên được NAATI cấp bằng, hoặc bởi một lãnh sự quán thích hợp tại Úc.

Quý vị có thể phải trả phí.

Một Giấy phép Lái xe Quốc tế còn hiệu lực cũng có thể được chấp nhận thay cho bản dịch của một giấy phép lái xe nước ngoài.

Giấy phép Lái xe Quốc tế cần được cấp bởi quốc gia đã cấp giấy phép lái xe nước ngoài đó.

Chúng tôi đề nghị các biên dịch viên được NAATI cấp bằng sau:

Kiểm tra Trực tiếp Giấy phép Học lái xe (Learner Permit)

Đừng quên mang theo:

 • Giấy xác nhận cuộc hẹn nêu trên của quý vị.
  Quý vị có thể in ra hoặc hiển thị trên điện thoại của quý vị.
 • Đơn PDF xin cấp Giấy phép Lái xe hoặc giấy phép học lái xe (Learner Permit) đã được điền.
 • Bản gốc bằng chứng về danh tính của quý vị.
 • Bằng chứng rằng quý vị sinh sống ở Victoria.
  Nếu quý vị không có bất cứ bằng chứng nào về địa chỉ của mình tại Victoria (ví dụ: sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước hoặc hợp đồng thuê nhà), hãy nhờ ai đó ký tên vào lời khai cư trú tại Victoria trên đơn xin cấp giấy phép lái xe.
 • Bản gốc giấy phép lái xe nước ngoài của quý vị
 • Bản dịch tiếng Anh, bởi người được NAATI chấp thuận, giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe quốc tế của quý vị (chỉ yêu cầu nếu giấy phép lái xe nước ngoài của quý vị không phải bằng tiếng Anh)
 • Mắt kính hoặc kính áp tròng (nếu quý vị cần chúng để vượt qua bài kiểm tra thị lực).
 • Các báo cáo y tế (External link) (nếu quý vị có tình trạng y tế hoặc sử dụng thuốc kê đơn có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe của quý vị).
 • Trả các khoản phí (External link) bắt buộc.

Cách chuẩn bị cho các bài kiểm tra của quý vị

Đọc cuốn sổ tay đường đến tự lái xe (the road to solo driving handbook) PDF (External link) hoặc làm bài kiểm tra thử (External link)

Cách chuyển đổi cuộc hẹn sang một thời điểm khác

Nếu cần đổi cuộc hẹn của mình sang một thời điểm khác, quý vị cần thông báo trước 24 giờ và phải trả một khoản phí.

Sau khi đã lên lịch, thì chỉ người nắm giữ cuộc hẹn mới có thể thay đổi giờ hẹn.

Quý vị có bị bệnh gì không?

Nếu sử dụng thuốc kê đơn hoặc có tình trạng y tế có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe, quý vị cần phải cho chúng tôi biết và cung cấp các báo cáo y tế (External link) liên quan.

Quy trình hoạt động an toàn đối với các cuộc hẹn

Để bảo vệ sức khỏe và an sinh của tất cả khách hàng và nhân viên, các quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt sẽ được áp dụng tại các Trung tâm Dịch vụ khách hàng (Customer Service Centre) của chúng tôi.

Những người không khỏe không được đến các cuộc hẹn.

Kiểm tra Trực tiếp về Nhận thức Nguy hiểm

Đừng quên mang theo:

 • Giấy xác nhận cuộc hẹn nêu trên của quý vị.
  Quý vị có thể in ra hoặc hiển thị trên điện thoại của quý vị.
 • Giấy phép học lái xe (learner permit) hoặc bằng chứng về danh tính của quý vị.
 • Bản gốc giấy phép lái xe nước ngoài của quý vị (nếu áp dụng).
 • Bản dịch tiếng Anh, bởi người được NAATI chấp thuận, giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe quốc tế của quý vị (chỉ yêu cầu nếu giấy phép lái xe nước ngoài của quý vị không phải bằng tiếng Anh).

Cách chuẩn bị cho các bài kiểm tra của quý vị

Làm bài kiểm tra thử về nhận thức nguy hiểm (External link) của chúng tôi

Cách chuyển đổi cuộc hẹn sang một thời điểm khác

Nếu cần đổi cuộc hẹn của mình sang một thời điểm khác, quý vị cần thông báo trước 24 giờ và phải trả một khoản phí.

Sau khi đã lên lịch, thì chỉ người nắm giữ cuộc hẹn mới có thể thay đổi giờ hẹn.

Quy trình hoạt động an toàn đối với các cuộc hẹn

Để bảo vệ sức khỏe và an sinh của tất cả khách hàng và nhân viên, các quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt sẽ được áp dụng tại các Trung tâm Dịch vụ khách hàng (Customer Service Centre) của chúng tôi.

Những người không khỏe không được đến các cuộc hẹn.

Kiểm tra Lái xe

Đừng quên mang theo:

 • Giấy xác nhận cuộc hẹn nêu trên của quý vị.
  Quý vị có thể in ra hoặc hiển thị trên điện thoại của quý vị.
 • Bản gốc bằng chứng về danh tính của quý vị.
 • Một xe phù hợp.
 • Bản gốc giấy phép lái xe nước ngoài của quý vị
 • Bản dịch tiếng Anh, bởi người được NAATI chấp thuận, giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe quốc tế của quý vị (chỉ yêu cầu nếu giấy phép lái xe nước ngoài của quý vị không phải bằng tiếng Anh)
 • Mắt kính hoặc kính áp tròng (nếu quý vị cần chúng để vượt qua bài kiểm tra thị lực và hoàn thành bài kiểm tra lái xe).
 • Trả các khoản phí bắt buộc.
 • Nhật ký hành trình đã điền đầy đủ của quý vị hoặc số giờ đã hoàn thành trong ứng dụng myLearners của quý vị nếu quý vị dưới 21 tuổi.

Cách chuẩn bị cho các bài kiểm tra của quý vị

Đọc danh sách Kiểm tra Lái xe (Drive Test checklist) (External link)

Quý vị có bị bệnh gì không?

Nếu sử dụng thuốc kê đơn hoặc có tình trạng y tế có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe, quý vị cần phải cho chúng tôi biết và cung cấp các báo cáo y tế (External link) liên quan.

Quy trình hoạt động an toàn đối với các cuộc hẹn

Để bảo vệ sức khỏe và an sinh của tất cả khách hàng và nhân viên, các quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt sẽ được áp dụng tại các Trung tâm Dịch vụ khách hàng (Customer Service Centre) của chúng tôi.

Những người không khỏe không được đến các cuộc hẹn.

Bằng chứng về danh tính

Các loại tài liệu về danh tính

Quý vị có thể cần cung cấp bằng chứng về danh tính khi đăng ký xe hoặc lấy bằng lái xe.

Để xác nhận danh tính của mình, quý vị phải trực tiếp đến một Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (Customer Service Centre).

Nếu không có các tài liệu phù hợp, quý vị sẽ không thể hoàn thành đơn của mình.

Tôi cần những tài liệu danh tính nào?

Những tài liệu quý vị sẽ cần cung cấp cho bất cứ đơn nào là:

 • một tài liệu bằng chứng Loại A (bằng chứng về sự tồn tại và mối liên hệ giữa danh tính và người nộp đơn, ví dụ: hộ chiếu hoặc giấy khai sinh đầy đủ của Úc - bản chính, không phải bản sao hoặc bản sao chứng thực)
 • một tài liệu bằng chứng Loại B (bằng chứng về việc sử dụng danh tính đó trong cộng đồng, ví dụ: thẻ Medicare hoặc thẻ ngân hàng)
 • bằng chứng về việc cư trú tại Victoria (nếu địa chỉ của quý vị không được ghi trên các tài liệu Loại A hoặc Loại B)
 • bằng chứng về việc đổi tên (nếu tên của quý vị trên các tài liệu Loại A và Loại B khác nhau).

Việc cung cấp thông tin hoặc tài liệu sai lệch và/hoặc gây hiểu lầm là một tội nghiêm trọng theo Road Safety Act 1986 và/hoặc Marine Safety Act 2010 và có thể khiến quý vị bị phạt tiền hoặc bị bỏ tù.

Mọi thẩm quyền hay chấp thuận được đưa ra dựa trên việc quý vị cung cấp những thông tin/tài liệu đó đều có thể bị đảo ngược và không có hiệu lực.

Các tài liệu danh tính được chấp nhận

Tên trên các tài liệu Loại A và Loại B của quý vị cần thể hiện đầy đủ họ và tên của quý vịtheo cùng một thứ tự.

 • Nếu tên của quý vị có nhiều hơn một từ, thì từ đầu tiên phải xuất hiện trên cả hai tài liệu.
 • Nếu quý vị có nhiều hơn một họ (tên họ), thì tất cả các tên này phải xuất hiện trên cả hai tài liệu.

Hành động thay mặt cho người khác hoặc công ty

Để đăng ký xe thay mặt cho người khác, quý vị sẽ cần có mẫu Thẩm quyền Đại diện Hành động (Authority to Act as an Agent form) [PDF 253 Kb] (External link) đã được ký.

Truy cập Đăng ký thay mặt cho người khác (Register on behalf of someone else) (External link) để biết thêm thông tin.

Tài liệu Loại A

Các tài liệu Loại A cần phải hiển thị họ, tên và ngày sinh của quý vị.

Chúng cần phải còn hiệu lực hoặc đã hết hạn không quá hai năm.

Những tài liệu Loại A có thể được chấp nhận

 • Bằng lái xe có ảnh hoặc thẻ được phép học lái xe (learner permit) có ảnh của Úc.
 • Thẻ có ảnh giấy phép hàng hải của Victoria.
 • Thẻ có ảnh giấy phép sử dụng súng của Victoria.
 • Thẻ có ảnh Bảo vệ An ninh/Kiểm soát Đám đông của Victoria.
 • Hộ chiếu Úc.
 • Hộ chiếu nước ngoài (có thể được chấp nhận khi đã hết hạn hơn hai năm nếu kèm theo thị thực Úc còn hiệu lực).
 • Giấy xác nhận danh tính do Passport Office cấp.
 • Giấy thông hành theo Công ước do Passport Office cấp.
 • Tài liệu danh tính do Passport Office cấp (thường được cấp cho du khách đến Đảo Norfolk).
 • Thẻ nhận dạng có ảnh nhân viên lực lượng cảnh sát Úc.
 • Thẻ nhận dạng có ảnh do Bộ Ngoại vụ và Thương mại (Department of Foreign Affairs and Trade) cấp.
 • Giấy khai sinh đầy đủ của Úc do Cơ quan Đăng ký Khai sinh, Khai tử và Hôn nhân (Births, Deaths and Marriages) cấp (lưu ý: không chấp nhận các Trích lục khai sinh và Giấy khai sinh dùng làm kỷ niệm).
 • Giấy gia nhập hoặc chứng nhận quốc tịch Úc, hoặc Giấy tờ Du lịch đến Úc hoặc thẻ ImmiCard (hết hạn không quá 2 năm) do Department of Immigration and Citizenship hoặc Passport Office cấp.
 • Thẻ Ảnh NSW (do NSW RMS cấp sau ngày 14 tháng 12 năm 2008).
 • Thẻ khai sinh (do NSW RMS cấp trước tháng 8 năm 2008).
 • Vui lòng lưu ý: Việc cung cấp thông tin hoặc tài liệu sai lệch và/hoặc gây hiểu lầm là một tội nghiêm trọng theo luật Road Safety Act 1986 và/hoặc luật Marine Safety Act 2010 và có thể khiến quý vị bị phạt tiền hoặc bị bỏ tù.
  Mọi thẩm quyền hay chấp thuận được đưa ra dựa trên việc quý vị cung cấp những thông tin/tài liệu đó đều có thể bị đảo ngược và không có hiệu lực.

Tài liệu Loại B

Một trong những tài liệu sau đây mà còn hiệu lực.

 • Thẻ ID có hình của nhân viên chính phủ tiểu bang hoặc liên bang.
 • Thẻ Medicare.
 • Thẻ Department of Veterans Affairs.
 • Thẻ Pensioner Concession.
 • Thẻ quyền lợi còn hiệu lực do Commonwealth cấp.
 • Thẻ danh tính sinh viên.
 • Bất cứ thẻ tín dụng hoặc thẻ tài khoản nào do một ngân hàng, hội xây dựng hoặc hiệp hội tín dụng của Úc hoặc nước ngoài phát hành.
 • Thẻ Kiểm tra Làm việc với Trẻ em (Working with Children Check).
 • Thẻ Chứng minh Tuổi của Úc.
 • Thẻ Keypass của Úc.
 • Thẻ nhận diện có ảnh của Australian Defence Force (trừ nhân viên dân sự).

HOẶC

Một trong các tài liệu dưới đây được cấp không quá một năm (các bản sao kê điện tử trên một thiết bị (ví dụ: điện thoại di động hoặc máy tính bảng) và các bản sao kê in từ Internet đều được chấp nhận):

 • sổ tiết kiệm hoặc bản sao kê tài khoản ngân hàng có tiêu đề thư hoặc con dấu của tổ chức đó
 • hóa đơn điện thoại, gas hoặc điện hiển thị tiêu đề thư hoặc con dấu của tổ chức đó
 • thư từ ATO, Centrelink, Ngân hàng và Medicare hiển thị tiêu đề thư hoặc con dấu của tổ chức đó.

HOẶC

Một trong các tài liệu dưới đây được cấp không quá hai năm:

 • thông báo giá nước, thuế hội đồng thành phố (council rates) hoặc định giá đất
 • thẻ ghi danh cử tri hoặc bằng chứng khác về việc ghi danh
 • Giấy xuất ngũ lực lượng vũ trang
 • thẻ danh tính có hình ảnh còn hiệu lực do Victorian Driving Authority cấp.

Tài liệu Loại C - Thay đổi địa chỉ

Quý vị sẽ cần một trong những giấy tờ sau nếu địa chỉ cư trú tại Victoria của quý vị không hiển thị hoặc khác so với trên các tài liệu chứng cứ Loại A hoặc Loại B của quý vị:

 • hợp đồng mua bán, cho thuê nhà hoặc tài liệu thuê nhà hiển thị địa chỉ hiện tại của quý vị
 • thông báo gia hạn giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe còn hiệu lực
 • Australian Taxation Office Assessment (năm tài chính vừa qua hoặc hiện tại)
 • một tài liệu Loại A hoặc Loại B khác có hiển thị địa chỉ hiện tại của quý vị.

Nếu vẫn không thể xác định bằng chứng về việc cư trú tại Victoria của mình, quý vị phải cung cấp một tờ khai của người bảo lãnh:

 • được ký bởi người có bằng lái xe của tiểu bang Victoria mà đã biết quý vị từ 12 tháng trở lên, trong đó ghi tên, số bằng lái xe và chữ ký của người bảo lãnh đó.
  Tờ khai này có thể được thực hiện trên mẫu đơn xin cấp giấy phép học lái xe (learner permit) hoặc giấy phép lái xe.

Tài liệu Loại D - Thay đổi tên

Quý vị sẽ cần một trong những tài liệu sau nếu tên trên các tài liệu chứng cứ Loại A và Loại B của quý vị khác nhau.

 • Giấy chứng nhận kết hôn do một Nhân viên Đăng ký Khai sinh, Khai tử và Hôn nhân (Births, Deaths and Marriages) cấp tại Úc.
 • Giấy tờ ly hôn (thể hiện tên đã được đổi lại như cũ).
 • Deed Poll (được phát hành trước tháng 11 năm 1986 tại Victoria).
 • Giấy chứng nhận Đổi tên (Change of name Certificate) (được cấp vào và sau tháng 11 năm 1986 tại Victoria).

Các tài liệu về danh tính đối với một công ty

Nếu xe được đăng ký (registered) cho một Công ty, thì cần phải có một trong những tài liệu sau đây:

 • Số Công ty Úc (Australian Company Number) (ACN)
  • Khi được đăng ký (registered), mọi công ty Úc đều nhận được một số nhận dạng gồm chín chữ số duy nhất gọi là Số Công ty Úc (Australian Company Number).
   Số này phải xuất hiện trên mọi tài liệu công khai được phát hành, ký tên hoặc xuất bản bởi, hoặc thay mặt cho, công ty* hoặc
 • Giấy chứng nhận Đăng ký (Certificate of Registration)
  • Cũng như một ACN, ASIC cấp cho mỗi công ty được đăng ký (registered) một Giấy chứng nhận Đăng ký (Certificate of Registration), hoặc
 • Giấy chứng nhận Thành lập (Certificate of Incorporation).
  • Các giấy chứng nhận này có thể được cấp bởi Nhân viên Đăng ký các Tổ chức được Thành lập (Registrar of Incorporated Associations) (External link) theo đơn xin của các tổ chức muốn được thành lập mà đáp ứng các tiêu chí đề ra.

*Số Doanh nghiệp Úc (Australian Business Number) (ABN) khác với ACN.

ABN là một số gồm mười một chữ số duy nhất để sử dụng trong các giao dịch công việc với Australian Taxation Office và trong các giao dịch với các cơ quan chính phủ khác.

Các công ty được đăng ký và các tổ chức thương mại đang hoạt động kinh doanh tại Úc có thể nộp đơn xin số ABN.

Lưu ý: Số Doanh nghiệp Úc (Australian Business Number) (ABN) không phải là bằng chứng được chấp nhận rằng một tổ chức nào đó là một tổ chức trách nhiệm hữu hạn.

Để hành động thay mặt cho một công ty

Quý vị phải cung cấp:

 • một tài liệu bằng chứng nhận dạng Loại A hoặc B
 • một bản gốc thư ủy quyền của giám đốc công ty hoặc chính công ty trên giấy có tiêu đề thư của công ty trách nhiệm hữu hạn.
  Nó cần bao gồm các thông tin sau:
  • tên đầy đủ của công ty và địa chỉ trên giấy tiêu đề
  • Số Công ty Úc (Australian Company Number) (ACN) hoặc Giấy chứng nhận Thành lập (Certificate of Incorporation)
  • tên của người hành động thay mặt cho công ty
  • danh sách các hành động có thể được thực hiện thay mặt cho công ty (ví dụ: gia hạn đăng ký).

Các hành động dưới đây không thể thực hiện thay mặt cho người khác:

 • thực hiện một bài kiểm tra
 • mua một cuốn nhật ký làm việc
 • chụp một tấm ảnh

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).