Serbian - Српски

Информације о тесту вожње на српском

Шта треба да донесете са собом на заказани термин

На овој страни ћете наћи информације о томе шта треба да донесете са собом на тест за дозволу ученика вожње (Learner Permit), тест за опажање опасности (Hazard Perception) или тест вожње (Drive Test) у центру за рад са странкама (Customer Service Centre).

Услуге тумача или преводиоца

Ако желите да разговарате са нама на вашем језику, можете да позовете тумача или преводиоца за помоћ.

Како могу да користим тумача?

Ако вам је потребна помоћ да закажете термин или попуните формулар, помоћ можете да добијете од чланова породице, пријатеља или канцеларије VicRoads-а.

Ако вам је за полагање VicRoads теста потребан тумач, треба да одете у центар за рад са странкама VicRoads-а (External link) и ми ћемо позвати тумача за вас.

Говорна мана или оштећење слуха

Ако имате говорну ману или оштећење слуха, за помоћ приликом полагања теста можете да користите услуге тумача за аустралијски знаковни језик - Auslan.

Ако желите да разговарате са нама телефоном, контактирајте нас преко National Relay Service (External link).

 • Корисници телепринтера - TTY - назовите 13 36 77 и замолите да вам назову 13 11 71
 • Корисници Speak and Listen - назовите 1300 555 727 и замолите да вам назову 13 11 71

Превођење возачке дозволе, дозволе ученика вожње (Learner Permit) или других докумената

Ако ваша возачка дозвола или дозвола ученика вожње (Learner Permit) није на енглеском, мора да је преведе NAATI aкредитовани (сертификовани) преводилац (External link) или конзулат у Аустралији земље у којој је дозвола издата.

Те услуге могу да се наплаћују.

Важећа међународна возачка дозвола такође може да буде прихватљива за превод иностране возачке дозволе.

Међународна возачка дозвола мора да буде издата у истој земљи у којој је издата и возачка дозвола.

Препоручујемо вам следеће NAATI aкредитоване (сертификоване) преводиоце:

Тест за ученика вожње (Learner Permit) лично

Не заборавите да са собом донесете:

 • Копију горе наведеног потврђеног термина
  Можете да га одштампате или покажете на телефону
 • Попуњени формулар пријаве за дозволу или дозволу ученика вожње (Learner Permit) у PDF формату
 • Оригинал документа за идентификацију
 • Доказ да живите у Викторији
  Ако немате доказ да живите у Викторији (на пример, извод банковног рачуна, рачун за комуналије или уговор о изнајмљивању стана), неко мора да вам потпише изјаву о боравку у Викторији која се налази у формулару пријаве за издавање возачке дозволе
 • Оригинал иностране возачке дозволе
 • Превод возачке дозволе или међународне возачке дозволе (само ако није на енглеском) од стране NAATI овлашћеног/сертификованог преводиоца
 • Наочаре или контактна сочива (ако су вам потребна приликом тестирања вида)
 • Све медицинске извештаје (ако имате неко обољење или узимате преписане лекове који могу да утичу на способност за вожњу)
 • Признаницу за плаћену таксу

Како да се припремите за тестове

Прочитајте приручник под насловом road to solo driving или урадите тест за вежбање.

Како можете да промените термин

Ако треба да промените термин, то морате да јавите најмање 24 сата раније и да платите накнаду.

Након заказивања термина, само власник налога може да промени термин.

Да ли имате неко медицинско стање?

Ако узимате преписане лекове или имате неко медицинско стање које може да утиче на способност за вожњу, требаћете да нам то кажете и да доставите релевантне медицинске извештаје.

Безбедносне процедуре за заказане термине

Да би се заштитило здравље и благостање свих странака и особља, у центрима за рад са странкама (Customer Service Centres) су уведене строге хигијенске мере.

Не би требало да дођете на заказани термин ако се не осећате добро.

Тест опажања опасности лично

Не заборавите да са собом донесете:

 • Копију горе наведеног потврђеног термина
  Можете да га одштампате или покажете на телефону
 • Дозволу ученика вожње (Learner Permit) или документ за идентификацију
 • Оригинал иностране возачке дозволе (ако је примењиво)
 • Превод возачке дозволе или међународне возачке дозволе (само ако није на енглеском) од стране NAATI овлашћеног/сертификованог преводиоца

Како да се припремите за тестове

Урадите тест за вежбање опажања опасности.

Како можете да промените термин

Ако треба да промените термин, то морате да јавите најмање 24 сата раније и да платите накнаду.

Након заказивања термина, само власник налога може да промени термин.

Безбедносне процедуре за заказане термине

Да би се заштитило здравље и благостање свих странака и особља, у центрима за рад са странкама (Customer Service Centres) су уведене строге хигијенске мере.

Не би требало да дођете на заказани термин ако се не осећате добро.

Тест вожње

Не заборавите да са собом донесете:

 • Копију горе наведеног потврђеног термина
  Можете да га одштампате или покажете на телефону
 • Оригинал документа за идентификацију
 • Одговарајуће возило
 • Оригинал иностране возачке дозволе
 • Превод возачке дозволе или међународне возачке дозволе (само ако није на енглеском) од стране NAATI овлашћеног/сертификованог преводиоца
 • Наочаре или контактна сочива (ако су вам потребна приликом тестирања вида и возачког испита)
 • Признаницу за плаћену таксу
 • Попуњени дневник или сате вожње у апликацији myLearners (External link) ако сте млађи од 21 године

Како да се припремите за тестове

Прочитајте списак за проверу за тест вожње (External link).

Да ли имате неко медицинско стање?

Ако узимате преписане лекове или имате неко медицинско стање које може да утиче на способност за вожњу, требаћете да нам то кажете и да доставите релевантне медицинске извештаје.

Безбедносне процедуре за заказане термине

Да би се заштитило здравље и благостање свих странака и особља, у центрима за рад са странкама (Customer Service Centres) су уведене строге хигијенске мере.

Не би требало да дођете на заказани термин ако се не осећате добро.

Документи за идентификацију

Врсте докумената за идентификацију

Када региструјете возило или вам се издаје возачка дозвола, можда треба да пружите доказ о свом идентитету.

За проверу идентитета морате лично да одете у центар за рад са странкама (Customer Service Centres).

Без одговарајућих докумената нећете моћи да поднесете молбу.

Који документи за идентификацију ми требају?

Уз сваку молбу треба да поднесете:

 • један документ Категорије A (доказ о постојању и везу између идентитета и подносиоца молбе, на пример пасош или потпуни аустралијски извод из књиге рођених - oригинал, не фотокопија, нити оверена копија)
 • један документ Категорије Б (доказ о коришћењу тог идентитета у заједници, на пример Medicare картицу или банковну картицу)
 • доказ о месту боравка у Викторији (ако у документима Категорије А или Б није наведена адреса)
 • доказ о промени имена (ако је ваше име другачије него име у документима Категорије А и Б)

Подношење лажних и/или обмањујућих информација или докумената је озбиљно кривично дело према Road Safety Act 1986, као и/или према Marine Safety Act 2010 и може да доведе до новчане казне или казне затвора.

Овлашћења или одобрења која су вам дата на основу таквих информација или докумената могу да буду укинута и поништена.

Прихватљиви документи за идентификацију

Име у документима Категорије A и Б мора да садржи ваше презиме и лично име и то истим редоследом у свим документима.

 • Ако имате више него једно (лично) име, то име мора да буде наведено у оба документа
 • Ако имате више него једно презиме, сва презимена морају да буду наведена у оба документа

Ако поступате у име другог лица или предузећа

Да бисте регистровали возило у туђе име, требаће вам потписан образац Пуномоћ за заступање (Authority to Act as an Agent) [PDF 253 Kb] (External link).

Погледајте наслов Register on behalf of someone else (Регистрација возила у туђе име) (External link) за више информација.

Документи Категорије А

Документи Категорије А морају да садрже ваше презиме, лично име и датум рођења.

Ти документи морају да буду важећи или да им важност није истекла пре више од две године.

Прихватљиви документи Категорије А

 • Аустралијска возачка дозвола са фотографијом или дозвола за ученика вожње (Learner Permit) са фотографијом
 • Викторијска дозвола за управљање пловилом са фотографијом
 • Викторијска дозвола за поседовање оружја са фотографијом
 • Викторијска легитимација радника обезбеђења/контролора гомиле са фотографијом
 • Аустралијски пасош
 • Инострани пасош (ако је истекао пре више од две године, може да се прихвати уколико имате у њему важећу аустралијску визу)
 • Потврда о идентитету коју је издала Passport Office
 • Путна исправа према конвенцији коју је издала Passport Office
 • Документ о идентитету који је издала Passport Office (обично се издаје путницима који иду на острво Норфолк)
 • Легитимација аустралијског полицијског службеника са фотографијом
 • Конзуларна легитимација са фотографијом коју је издало Department of Foreign Affairs and Trade
 • Потпуни аустралијски извод из књиге рођених који је издала Матична служба рођења, смрти и бракова (Registry of Births, Deaths and Marriages) (Пажња: Скраћени (extracts) изводи из књиге рођених и комеморативни изводи из књиге рођених се не прихватају)
 • Потврда о аустралијској натурализацији или о држављанству или путна исправа за долазак у Аустралију или ImmiCard (која није истекла пре више од две године), коју је издало Department of Immigration and Citizenship или Passport Office
 • Картица са фотографијом Новог Јужног Велса (NSW Photo Card) (коју је издала NSW RMS након 14. децембра 2008.)
 • Картица о рођењу (коју је издала NSW RMS пре августа 2008.)

Пажња: Подношење лажних и/или обмањујућих информација или докумената је озбиљно кривично дело према Road Safety Act 1986, као и/или према Marine Safety Act 2010 и може да доведе до новчане казне или казне затвора.

Овлашћења или одобрења која су вам дата на основу таквих информација или докумената могу да буду укинута и поништена.

Документи Категорије Б

Један од следећих важећих докумената.

 • Легитимација са фотографијом службеника државне или савезне владе
 • Medicare картица
 • Картица коју је издало Department of Veterans Affairs
 • Pensioner Concession card
 • Важећа картица за превоз по повлашћеној цени (entitlement card) коју је издаo Commonwealth
 • Студентска картица
 • Било која аустралијска или инострана кредитна картица или банковна картица, картица грађевинске задруге (building society) или сличне финансијске установе (credit union)
 • Картица за рад са децом (Working with Children Check card)
 • Aустралијска картица о годинама старости (Proof of Age card)
 • Aустралијска картица о годинама старости и идентитету - Keypass card
 • Легитимација са фотографијом коју су издале Australian Defence Force (осим цивилног особља)

ИЛИ

Један од ових докумената ако није старији од годину дана (електронски извештаји на уређају (на пример, на мобилном телефону или таблету) и извештаји одштампани са интернета су прихватљиви):

 • извод стања на штедној књижици или банковном рачуну на меморандуму или са печатом установе
 • рачун за телефон, плин или струју на меморандуму или са печатом установе/предузећа
 • писма од ATO, Centrelink-а, банке и Medicare-а на меморандуму или са печатом установе

ИЛИ

Један од следећих докумената ако није старији од две године:

 • обавештење о разрезу наплате за воду, општинског доприноса (council rates) или пореза на земљиште
 • картица о упису у бирачки списак или други доказ о упису у бирачки списак
 • документо отпуштању из оружаних снага
 • важећа легитимација са фотографијом коју је издала Victorian Driving Authority

Документи Категорије Ц - промена адресе

Требаће вам и један од следећих докумената ако адреса вашег места боравка у Викторији није приказана или је различита од адресе у документима Категорије А или Б:

 • купопродајни уговор, уговор о најму или изнајмљивању који садржи вашу тренутну адресу
 • важеће обавештење о продужењу возачке дозволе или регистрације возила
 • разрез пореза од Australian Taxation Office Assessment (за текућу или прошлу финансијску годину)
 • неки други документ Категорије А или Б који садржи вашу садашњу адресу

Ако не можете да доставите доказ о месту боравка у Викторији, морате да доставите препоруку од:

 • носиоца викторијске возачке дозволе који вас познаје најмање 12 месеци и који у препоруци мора да наведе своје име и број возачке дозволе и да потпише препоруку
  Tа препорука може да се да у формулару пријаве за дозволу ученика вожње (Learner Permit) или возачку дозволу

Документи Категорије Д - промена имена

Требаће вам и један од следећих докумената ако је ваше име различито од имена у документима Категорије А или Б:

 • Извод из књиге венчаних који је издала Матична служба за упис рођених, умрлих и венчаних (Registry of Births, Deaths and Marriages) у Аустралији
 • Пресуда о разводу брака (која укључује име које ћете користити након развода)
 • Deed Poll (издат пре новембра 1986. у Викторији)
 • Потврда о промени имена (Change of name Certificate) (издата у новембру или након новембра 1986. у Викторији)

Идентификациони број предузећа

Ако се возило региструје (register) на име предузећа, потребно је доставити једно од следећег:

 • Аустралијски број предузећа (Australian Company Number) (ACN)
  • Приликом регистрације (registration), свако аустралијско предузеће добија јединствени деветоцифрени идентификациони број познат као Аустралијски број предузећа (Australian Company Number)
   Тај број мора да буде приказан у свим јавним документима које предузеће* или особа која поступа у име предузећа испоставља, потписује или објављује, или
 • Потврду о регистрацији (Certificate of Registration)
  • Као што је то случај код ACN-а, ASIC сваком регистрованом (registered) предузећу издаје Потврду о регистрацији (Certificate of Registration), или
 • Потврду о инкорпорацији (Certificate of Incorporation)

* Аустралијски пословни број (Australian Business Number) (ABN) није исто што и ACN.

ABN је јединствени једанаестоцифрени број који је потребан за обављање послова код Australian Taxation Office и код других државних органа.

Регистрована предузећа и пословни ентитети који послују у Аустралији имају право да поднесу захтев за ABN.

Пажња: Аустралијски пословни број (Australian Business Number)(ABN) није прихватљив доказ да је правно лице инкорпорисано.

Да бисте поступали у име предузећа

морате да доставите:

 • документ Категорије А или Б као доказ о идентитету
 • оригинал писма на меморандуму у коме вас директор или предузеће опуномоћује за те послове.
  Писмо треба да садржи следеће информације:
  • пуно име и седиште предузећа на меморандуму
  • Аустралијски број предузећа (Australian Company Number) (ACN) или Уверење о инкорпорацији (Certificate of Incorporation)
  • име особе која поступа у име предузећа
  • списак активности које је та особа овлашћена да предузима у име предузећа (на пример, да продужи регистрацију возила)

Ако предузеће нема меморандум, може да се прихвати формулар под називом Пуномоћ за заступање (Authority to Act as an Agent form) [PDF 253 Kb] (External link).

Следеће радње не смеју да се предузимају у туђе име:

 • полагање теста
 • куповина дневника рада
 • фотографисање

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).