Chin Hakha - Chin Hakha Laiholh

Chin Hakha Laiholh in mawtaw mongh phitnak thawngzamh mi

Na caan hamnak hmunah zeidah naa ken a herh

Nangmah cu A Cawng liomi Onhnak phitmi (Learner Permit Test), Tih A Nungmi Theihthiam phitnak asiloah Mawtaw Mongh Phitnak caah ca i Riantuan Piaknak Zung (Customer Service Centre) ah zeidah na rak i ken a herh ti kha, hi thawngzamhnak cahmai ahhin na hmuh/rel khawh lai.

Holh lettu asilole ca a lettu na hman

Mirang holh si loin holh phundang in na kan chawnh duh ahcun an bawmtu ah holh lettu asiloah ca a lettu na auh khawh.

Zeitin in dah holh lettu cu ka hman lai?

Caan hamnak tuah asilole form a tling tein tialpiak ding i bawmhchanh na herh tik ah, na innchungkhar, na hawikom asiloahVicRoads zung ah bawmhnak na hmuh khawh.

VicRoads phitnak hmun ah holh lettu asilole bawmh na herh ahcun, VicRoads Riantuan Piaknak Zung (Customer Service Centre) (External link) kha kau/zoh law nangmah caah hampiak/lakpiak khawh a si.

Holhnak le hnatheihnak lei a rawk/chambau mi

Holhnak asiloah hnatheihnak na chambau ahcun, kut-ke, mit-hmur in holh a lettu Auslan kha na phitmi caah na hman khawh.

Telifon chung in na kan chawnh duh ahcun ram pumpi peh-hlanhnak zung National Relay Service (External link) hmangin a tanglei ahhin na hman khawh.

 • TTY a hmangtu nih - 13 36 77 na hmeh lai i 13 11 71 kha hal hna
 • Speak and Listen a hmangtu nih - 1300 555 727 na hmeh lai i 13 11 71 kha hal hna

Na mawtawka monghnak laisen, A Cawng liomi Onhnak (Learner Permit) asilole roca pawl calehnak

Na mawtawka monghnak laisen asiloah a cawng liomi onhnak (learner permit) cu Mirang holh in tialmi a silo ahcun NAATI a awng/a tlingtlakmi ca a lettu, asiloah Australia ram i a um mi pa-lai zung nih lehpiak a hau hrimhrim.

A man pek a si men lai.

A nung rihmi Ramdang dang Mawtawka Monghnak Onhmi zong ramdang in hmuhmi mawtawka monghnak laisen lehmi tiah cohlan khawh a si men lai.

Ramdang dang Mawtawka Monghnak Onhmi cu a mongtupa a umnak ramdang nih chuahpiak mi a si a hau.

A tanglei NAATI a awngmi ca a lettu hna hi kan in duhpiak hna:

Pumpak in A cawng liomi Onhnak (Learner Permit) phit

Hi hna i ken ding hi philh hlah:

 • A cunglei na caan hamnak fehtermi catlap.
  Catlap in chuahcia mi asiloah na fon chungah khumhmi
 • A tlingmi na laisen asiloah a cawng liomi onhnak (learner permit) PDF in tialmi
 • Nangmah aho na sinak a langhtertu na ID a taktak
 • Victoria Ramkulh ah na ummi langhternak.
  Victoria Ramkulh chungah na umnak hmunhma na ngeih lo ahcun (bianabia ah bank statement, mei,ti a man peknak asiloah inn hlannak sachoh), pakhhat khat nih nangmah cu Victoria Ramkulh chungah a um mi a si ko tiah thanhnak catial minthutmi kha na laisen sawknak form ah khan thilchih a herh.
 • Ramdang in na hmuhmi laisen a taktak (ahrim)
 • NAATI a awngmi nih Mirang holh in a lehmi na laisen asilole ramdang dang in hmuhmi mawtawka monghnak onhmi ( na laisen cu Mirang holh in tialmi a silo tik lawngah a herh)
 • Na mitbenh/hman asilole na mit chung chiahmi khua a hmuhtetu (na awnnak caah mit khuahmuh khawh herh tawn)
 • Ngandamnak le ripot (External link) pohpoh (zawtnak na ngeih asiloah siibawi nih sii an pek ruangah mawtawka na monghnak a hnorsuan ahcun)
 • Aman tangka pek hngami fees (External link).

Zeitin in dah na phit hngami cu naa timhtuah lai

Lam cungah nangmah pakhat te lawngin mong Road to solo driving handbook (External link) timikha rel dih asilole mongh hrimhrim kha cawng.

Zeitin in dah na caan hammi cu caan dang ah na thial khawh lai

Na caan ham ciami kha caan dang ah na thial duh ahcun, a hlankan suimilam 24 ah na thial khawh ko, nain a man liam/pek a hau.

Caan hammi cu fehter hnu ah, caan a hamtu lawng nih thlennawn/thialkam khawh a si.

Damlonak/zawtnak na ngei maw?

Siibawi nih an pekmi sii na din asiloah damlonak/zawtnak na ngeih ruangah mawtawka monghmi a hnorsuan ahcun na kan chimh a hau i na damlonak medical reports (External link) na kan pek a hau.

Caan hamnak chungah humhim tein tuahto ningcang

Riantuanpiak mi le zung riantuantu hna ngandamnak le nunhimnak caah Riantuan Piaknak Zung (Customer Service Centres) ahhin a felfaimi thianhlimhnak phung kan hman.

An dam lomi aho poh, hi caan hamnak ahhin rat in an i tel kho lai lo.

Pumpak in Tih A Nungmi Theihthiamnak Phit

Hi hna i ken ding hi philh hlah:

 • A cunglei na caan hamnak fehtermi catlap i ken.
  Catlap in chuahcia mi asilole na fon chungah khumh.
 • Nangmah a cawng liomi onhnak (learner permit) asiloah aho na si a langhtertu na ID.
 • ramdang in na hmuhmi laisen ataktak (na ngeih ahcun)
 • NAATI a awngmi nih Mirang holh in a lehmi na laisen asilole ramdang in hmuhmi mawtawka monghnak onhmi (na laisen cu Mirang holh in tialmi a silo tik lawngah a herh)

Zeitin in dah na phit hngami cu naa timhtuah lai

Tih a nungmi theihthiamnak hazard perception practice test (External link) kha cawng lengmang.

Zeitin in dah na caan hammi cu caan dang ah na thial khawh lai

Na caan ham ciami kha caan dang ah na thial duh ahcun, a hlankan suimilam 24 ah na thial khawh ko, nain a man liam/pek a hau.

Caan hammi cu fehter hnu ah, caan a hamtu lawng nih thlennawn/thialkam khawh a si.

Caan hamnak chungah humhim tein tuahto ningcang

Riantuanpiak mi le zung riantuantu hna ngandamnak le nunhimnak caah Riantuan Piaknak Zung (Customer Service Centres) ahhin a felfaimi thianhhlimhnak phung kan hman.

An dam lomi aho poh, hi caan hamnak ahhin rat in an i tel kho lai lo.

Mawtawka Monghnak Phit

Hi hna i ken ding hi philh hlah:

 • A cunglei na caan hamnak fehter mi catlap i ken.
  Catlap in chuahcia mi asilole na fon chung ah khumh.
 • Nangmah aho na sinak a langhtertu na ID atak.
 • A tlingtlakmi mawtawka.
 • Ramdang in hmuhmi na laisen a tak.
 • NAATI a awngmi nih Mirang holh in a lehmi na laisen asiloah ramdang dang in hmuhmi mawtawka monghnak onhmi (na laisen cu Mirang holh in tialmi a silo tik lawngah a herh).
 • Na mitbenh/mithman asiloah na mit chung chiahmi khua a hmuhtertu (mit khuahmuhnak nih an awnter nak lei ah a bawmh tawn, monghnak na phitmi cu tlamtling tein tuah).
 • A man tangka pek hngami fees (External link).
 • Mongh cawnnak na lim ciami log book asilole kum 21 tang na si ahcun myLearners app (External link) hmang in na limcia nak.

Zeitin in dah na phit hngami cu naa timhtuah lai

Drive Test checklist (External link) kha tlamlting tein rel dih.

Damlonak/zawtnak na ngei maw?

Siibawi nih an pekmi sii na din asiloah damlonak/zawtnak na ngeih ruangah mawtawka monghmi a hnorsuan ahcun na kan chimh a hau i na damlonak medical reports (External link) na kan pek a hau.

Caan hamnak chungah humhim tein tuahto ningcang

Riantuanpiak mi le zung riantuantu hna ngandamnak le nunhimnak caah Riantuan Piaknak Zung (Customer Service Centres) ahhin a felfaimi thianhlimhnak phung kan hman.

An dam lomi aho poh, hi caan hamnak ahhin rat in an i tel kho lai lo.

Aho si theihhliahnak Tette

Theihhliahnak Roca Phunpawl

Mawtawkan na cawk i min cazin na khumh tik asiloah mawtawka monghnak laisen na hmuh tik ah nangmah cu aho set na si theihhliah nak caah aho na sinak tette kha na hmuhsak a hau men lai.

Aho na si theihhliahnak cu nangmah pumpak in riantuan piaknak zung (Customer Service Centre) ah na kal a hau.

A dikmi roca na pek khawh hna lo ahcun na sawkmi cu a tlam a tling kho lai lo.

Zei bantuk theihhliahnak roca hna dah ka herh?

Zei bantuk sawknak poh ah nangmah nih chuahpi ding i a herh bikmi cu:

 • Dot A nak tette roca (na ngeihmi aho sinak le a sawktu pehtonh theihhliahnak tette. Bianabia ah passport asiloah chuahkehnak roca – ataktak pawl an si lai, photo copy asilole adik ko tiah minthutmi copy an si lai lo), mah cu pakhat.
 • Dot Bnak tette roca (zatlangbu ah hmanmi theihhliahnak tette. Bianabia ah Medicare asilole ban khat - bank card), mah cu pakhat.
 • Victoaria Ramkulh chungah khuasami na sinak tette (na umnak hmunhma cu Dot A nak le Dot B nak tette roca chungah aa tel lo ahcun)
 • Min thlennak tette (na min cu Dot A nak le Dot B nak roca chung he aa khah lo ahcun)

A dik lomi le/a pialmi thawngthanh/roca chuahpi ahcun Road Safety Act 1986 upadi ning le / asiloah Marine Safety Act 2010 upadi ningin sualnak nganpi tuah a si caah dantat le thong thlak khawh a si.

Cu bantuk a dik lomi thawngthanh/roca na chuahpi ahcun nawl ngeihnak asilole fehter pomhlawmnak nih thil sinak kha a thlennawn lai i zeihmanh san a tlai lo.

Theihhliahnak roca pomhlawmpiak

Dot A nak le Dot B nak i roca chung na min ah khan, phunmin le sakmin hna cu adik le aa zul tein an um a herh.

 • Sakmin pakhat leng na ngeih ahcun hmasa sakmin kha roca 2 chungah langhter ve a hau.
 • Phunmin pakhat leng na ngeih ahcun cu min vialte cu roca 2 chungah langhter ve a hau.

Midang pakhat asiloah company ai-awh in riantuan

Mawtawka pakhat cu midang pakhatkhat ai-awh in cazin na khumh duh tik ah Authority to Act as an Agent form [PDF 253 Kb] (External link) kha kau law, minthut a hau.

Midang pakhatkhat caah cazin khumh Register on behalf of someone else (External link) kha rel in thawngpang tamdeuh hmuh khawh a si.

Dot A nak Roca pawl

Dot A nak roca hna ah na phunmin, sakmin le na chuahni thla le kum na langhter lai.

Na roca cu a tu lio a nung rihmi a si lai asiloah a thihnak kum 2 nak tamdeuh a si lai lo.

Cohlan khawhmi Dot A nak roca pawl

 • Hmanthlak benhmi Australia ram mawtawka monghnak laisen asiloah hmanthlak benhmi mongh a cawng liomi onhnak khat (card) (learner permit).
 • Hmanthlak benhmi Victoria Ramkulh tilei khat (card)
 • Hmanthlak benhmi Victoria Ramkulh meithal tlaih khawhnak khat (card)
 • Hmanthlak benhmi Victoria Ramkulh Humhimnak/Mibu Atlaikhiptu khat (card)
 • Australia ram passport.
 • Ramdang dang in pekmi passport (a nungmi Australia visa aa tel ahcun le, a thihnak kum 2 nak tam a si zongah cohlan khawh a si).
 • Aho tiah Theihhliahnak Roca, Passport Office zung nih pekmi.
 • Ningcang tein khualtlawnnak catlap, Passport Office zung nih pekmi.
 • Aho ti theihhliahnak Roca, Passport Office zungnih pekmi. (Norfolk Island a va tlawngmi an pek tawn hna).
 • Hmanthlak benhmi Australia palik bawi theihhliahnak khat (card)
 • Department of Foreign Affairs and Trade zung nih chuahpiak mi palai ai-awhmi theihhliahnak khat (card)
 • Chuahkeh,Thih-loh le Thit-umnak (Births, Deaths and Marriages) zung nih chuahpiakmi Australia ram ah chuahkehnak roca tling (Theih awk: Chuakkehnak kong a cheubang in chuahpi le chuahni conglawmhnak tuahmi cu cohlan a si lo)
 • Australia rammi ah canter asiloah rammi sinak roca asilole Australia ram va tlawnkai nak catlap asiloah ImmiCard (a thihnak kum 2 a rauh tiang), cu zong cu Department of Immigration and Citizenship zung asilole Passport Office zung nih chuahpiakmi
 • Hmanthlak benhmi NSW khat-card (NSW RMS zung nih 14 December 2008 hnu ah chuahpiakmi)
 • Chuahkehnak khat-card (NSW RMS zung nih August 2008 hlan ah chuahpiakmi)
 • Zaangfahnak tein theih awk: A pialmii chuahpi le / asiloah a dik lomi kong/thawngpang chim asiloah a dik lomi roca chuahpi ahcun Road Safety Act 1986 upadi le/asilole Marine Safety Act 2010 upadi ning in sualnak nganpi tuah a si caah dantat le thongthlak khawh a si.
  Cu bantuk a dik lomi thawngthanh/roca na chuahpi ahcun nawl ngeihnak asilole fehter pomhlawmnak nih thil sinak kha a thlennawn lai i zeihmanh san a tlai lai lo.

Dot B nak Roca pawl

A tanglei a nung rih mi roca lak ah pakhat khat.

 • Hmanthlak benhmi Ramkulh asiloah Ram pumpi acozah riantuantu sinak ID.
 • Medicare khat (card).
 • Department of Veterans Affairs khat (card).
 • Pensioner Concession khat (card).
 • Rampi Commonwealth nih chuahpiak le naa tlaih liomi tinco khawhnak khat (card).
 • Bank, innlo lei bu, asiloah tangka cawinak bu hna nih chuahpiak mi Australia asilole ramdang nih pekmi tangka cawinak (credit) khat asilo hmanh ah account card.
 • Ngakchia pawl he riantuanti khawhnak dot-hlatnak khat (Working with Children Check khat card).
 • Australia ram Kum-khua Theihnak khat (card).
 • Australia ram Keypass khat (card).
 • Hmanthlak benhmi Australian Defence Force khat (card) (civil riantuantu an i tel lo).

ASILOAH

Kumkhat nak tamlo a nungmi, hi hna roca lak ah pakhatkhat (electronic in tialmi (bianabia ah fon asilole table in tuahmi) le Internet in cachuahmi thanhnak hna cu cohlan khawh a si):

 • Passbook asiloah bank account nih kuatmi ca chungah an zung min khenhchih in tialmi asilole tazeih cumh mi
 • Telifon, gas le mei man kong kuatmi ca chungah an zung min khenhchih in tialmi asiloah tazeih cumhmi
 • ATO, Centrelink, Bank le Medicare zung nih kuatmi ca chungah an zung min khenhchih in tialmi asilole tazeih cumh mi

ASILOAH

Kum 2 nak tamlo a nungmi, hi hna roca lak ah pakhat khat:

 • hnom ruh man, vawlei le inn man (council rates) asilole vawlei a man khiah mi theihternak
 • Thimfung pek min cazin khumhnak khat (card) asiloah min khumhnak tette
 • Ralkap in chuahnak catlap hna
 • hmanthlak benhmi atu lio naa tlaihmi Victorian Driving Authority khat (card)

Dot C nak Roca pawl – Umnak hmunhma i thial

Victoria Ramkulh i na umnak hmunhma kha a tanglei roca hna asiloah Dot A nak maw, Dot B nak ah dik, roca tette chungah aa khah lo ahcun:

 • chaw zuarnak lei kap 2 hnatlaknak, inn hlannak sachoh asilole, innhlannak roca nih na umnak hmunhma langhter
 • atu lio mawtawka monghnak laisen tharchuah mi asiloah na mawtawka min cazin na khumhnak ca
 • ngunkhuai peknak thanhca Australian Taxation Office Assessment (hlanlio asiloah atu lio tangka kum)
 • Dot A nak asiloah Dot B chung i roca ah atu na umnak hmunhma he aa khah lonak.

Hiti na tuah ko bu ah, Victoria Ramkulh chung na umnak hmunhma a dik tein na chuahpi khawh rih lo ahcun, tlangtatu pakhat sin in na chuahpi a hau bak mi cu:

 • thla 12 chung na theihhngalmi le monghnak laisen a ngeimi pakhat nih amah a min, a laisen nambat le a minthut telhchih in chuahpi mi ca
  Cu ca cu, mongh a cawng liomi onhnak (learner permit) asiloah laisen sawknak ah hman khawh a si.

Dot D nak roca - Min thlen

Na min cu Dot A nak le Dot B nak i theihhliahnak roca ah aa khah lo ahcun a tanglei roca pawl hi na chuahpi lai.

 • Chuahkeh, Thih-loh le Thit-umnak lei zung (Births, Deaths and Marriages) zungpi a uktu nih Australia ram ah an chuahpiak mi Thit-umnak roca.
 • Nulepa i thennak catlap pawl (min sakmi taktak lei ah kirter mi langhter).
 • upadi ningin thil tuahsernak Deed Poll (Victoria Ramkulh i November 1986 hlan deuh ah chuahpiak mi).
 • Minthlennak Roca (Change of name Certificate) (Victoria Ramkulh ah November 1986 hlan deuh le, cu hnu ah chuahpiak mi).

Company theihhliahnak roca pawl

Mawtawka pakhat kha Company pakhat ah minkhumh/cazin khumh registered a si tik ah a tanglei pakhatkhat hi a herh:

 • Australia Company nambat (Australian Company Number) (ACN)
  • Cu minkhumh registered tik ah, Australia Company Nambat (Australian Company Number) tiah theihmi, Australian company hna kha phundang tein theihhliah khawhnak kanan lungkua na hmuh lai.
   Cu nambat cu mizapi caah hmannak roca chuahmi, langhter mi asiloah ca in chuah mi, asilole company a ai-awh in riantuanmi* hna ah an cuang dih lai. asilohmanh ah
 • Minkhumhnak Roca (Certificate of Registration)
  • ACN, ASIC zong kha company minkhumh registered tuah tik poh ah Minkhumhnak Roca (Certificate of Registration) pek a si, asilole
 • A Nganmi Bu chung Luhnak Roca (Certificate of Incorporation).

* Australia Business Nambat Australian Business Number (ABN) cu ACN he an i dang.

ABN cu phundang te kanan lunghleikhat hmang in Australian Taxation Office he chawleh chawhrawlnak ah an i pehtlai, acozah bu pawl he rian an tuan.

Minkhumh Registered ciami company le chaw lehthalnak lei aa dannak tete a tuanmi bu hna nih Australia ram chawleh chawhrawl nak riantuannak caah ABN cu an sawk khawh.

Theih awk: Australia Business Nambat (Australian Business Numbers) (ABNs) cu bu a nganmi sin ah aa fonhmi bu ah aa tel tiah cohlan a si lo.

Company ai-awh in riantuan

Na chuahpi hrimhrim dingmi:

 • Dot A nak asiloah Dot B nak chung theihhliahnak roca
 • Company director nih nawl peknak ca a tialmi a taktak asiloah an zungmin khenhchih in tialmi ca.
  Cu ca chung ahcun a tanglei pawl konglam aa tel lai:
  • zungmin khenhchihmi ca chung ahcun, cu company a min le a hmunhma dikthliar
  • Australia Company Nambat (Australian Company Number) (ACN) asiloah A Nganmi Bu Chung Luhnak Roca (Certificate of Incorporation)
  • company ai-awh in a tuantu minung a min
  • company ai-awh in riantuan khawhnak caah tuan hngami cazin (bianabia ah, minkhumh mi tharchuahnak)

Ai-awh in Riantuan Khawhnak Nawlpeknak (Authority to Act as an Agent form) [PDF 253 Kb] (External link) cu company nih zungmin khenhchihmi catlap an ngeih lo zongah cohlan a si.

A tanglei tuahser ding hi cu ai-awh in tuahpiak khawh a si lo:

 • phitpiak
 • riantuannak dairi(cauk) cawk
 • hman i thlak

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).