Malay - Bahasa Melayu

Untuk maklumat dalam bahasa anda

Pemandu yang bersama menggunakan jalan raya (Drivers and sharing the road)

Keselamatan penunggang motosikal (Bicycle rider safety)

Maklumat bagi pelancong dan pelawat tentang undang-undang jalan raya dan memandu kenderaan di Victoria (Road rules in Victoria)

Sila hubungi perkhidmatan terjemahan kami di talian (03) 9280 0783 atau (03) 9605 3050, untuk meminta khidmat seseorang jurubahasa yang akan membantu anda. Lawati gunakan juru bahasa atau penterjemah Using an interpreter or translator untuk maklumat lanjut.

 

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).