Somali - Somali

Wixii macluumaad luuqadaada ah.

Buug yare yaal

fiidyowyo

Fiidyowga yuutuubka-Tallooyinka dib u jeedin u isticmaalka kursiga carruurta  

Fiidyowga yuutuubka – Tallooyinka hore u jeedin u isticmaalka kursiga carruurta

Fiidyowga yuutuubka -Tallooyinka isticmaalka kuraasta xoojiya fadhiga baabuurka ee carruurta

Fadlan ka wac adeegeena turjumaada qoraalka (03) 9280 0783 ama (03) 9605 3050, weydiiso turjumaan ku caawin doona, booqo isticmaalka turjumaanka afka ama qoraalka Using an interpreter or translator wixii macluumaad dheeraad ah.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).