Vietnamese - Tiếng Việt

The following information is available in Vietnamese - Tiếng Việt.


Watch the following videos about common VicRoads transactions (External link)

  • Evidence of Identity
  • Transfer your registration
  • How to register your car
  • Eligibility for concession

NHÌN KỸ TRƯỚC KHI QUÝ VỊ MỞ CỬA 

Car doring

(KỂ CẢ KHÁCH TRÊN XE)


TẠI BẾN XE ĐIỆN

DỪNG LẠI ĐẰNG SAU

Stay behind trams when passengers getting on and off
ĐỂ HÀNH KHÁCH XE ĐIỆN LÊN XUỐNG AN TOÀN


NHƯỜNG ĐƯỜNG

image - when turning right give way to pedestrians and cyclists (smaller version)

KHI RẼ PHẢI


Nhường đường
cho người đi bộ khi rẽ

image - Give Way to walkers when turning Ismaller version)

 

Rẽ vào đường phố?

Nhường đường cho khách bộ hành

Khi rẽ, hãy để ý khách bộ hành.

Nhường cho khách bộ hành băng ngang đường mà quý vị đang đi vào (đó là luật giao thông)

 

Những người đi xe đạp rẽ kiểu móc rẽ (hook turn, tức là rẽ phải từ làn đường bên trái)

Những người đi xe đạp được lựa chọn rẽ kiểu móc rẽ ở phần lớn các nút giao thông, có hoặc không có đèn giao thông 

trừ khi có biển báo khác.

 

Giải thích về chỗ dành cho người đi xe đạp

Làn đường dành cho xe đạp

Cẩn thận hơn

Làn đường dành cho xe đạp

Lối đi chung
(Tiếp tục đi bên trái và nhường đường cho khách bộ hành)

Đường riêng

Đường dành cho xe đạp

Chọn đúng đường cho mình

 

Bicycle riders in black on a yellow background riding

Ai có thể đi xe đạp trên đường đi bộ?

những người từ 12 tuổi trở xuống

những người từ 13 tuổi trở lên 

những người từ 12 tuổi trở xuống

Trẻ em và người lớn đi cùng nhau

 

Dễ thấy ban đêm 
Bật đèn cho sáng

Two cyclists side by side on a bike path in the dark

Những người đi xe đạp rẽ kiểu móc rẽ (hook turn, tức là rẽ phải từ làn đường bên trái)

Những người đi xe đạp được lựa chọn rẽ kiểu móc rẽ ở phần lớn các nút giao thông, có hoặc không có đèn giao thông 

trừ khi có biển báo khác.


image says - Stay out of blind spots for trucks and bikes (smaller version)

Keep out of truck blind spots

TRÁNH KHỎI CÁC ĐIỂM MÙ (BLIND SPOTS)


Truck turning? cyclist stay back

XE TẢI ĐANG RẼ?

HÃY ĐI PHÍA SAU


CHÚ Ý CÁC RƠ MOÓC

XE TẢI
&
RƠ MOÓC

image of Truck + dog message says Beware of the dog (smaller version)

Xe tải có thể rất dài. Xe tải có thể kéo theo rơ moóc, gọi là 'dog'.


 
Los camiones tienen puntos ciegos muy amplios, y los ciclistas deben mantenerse alejados

Punto ciego amplio

Aléjate de los puntos ciegos

Pausa para observar el tráfico

Mantente lejos de los camiones cuando estén girando, no te pueden ver, y necesitan más espacio para girar.

 

 Xe tải có những điểm mù lớn, người đi xe đạp cần phải đi ở phía sau.

Điểm mù lớn

Tránh khỏi các điểm mù

Dừng lại để kiểm tra xe cộ

Hãy đi phía sau khi xe tải rẽ, họ không nhìn được quý vị, và cần thêm chỗ để rẽ.

 


TẠI BẾN XE ĐIỆN

DỪNG LẠI ĐẰNG SAU 
 
Stay behind trams when passengers getting on and off
ĐỂ HÀNH KHÁCH XE ĐIỆN LÊN XUỐNG AN TOÀN

If you require further assistance please call our translation service on (03) 9280 0783 or (03) 9605 3050, ask for an interpreter who will assist you. Visit Using an interpreter or translator for more information.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).