Nepali नेपाली

Information about getting your licence and registering a car available in Nepalese.

Drivers sharing the road

ढोका खोल्नुभन्दा पहिले हेर्नुहोस्

Car doring

(तपाईं यात्रुहरूले पनि)


ट्राम बिसौनीमा 

पछाडि रोक्नुहोस्

Stay behind trams when passengers getting on and off
यात्रुलाई सुरक्षित चढ्न र ओर्लन दिनुहोस्


दायाँ मोडिँदा

image - when turning right give way to pedestrians and cyclists (smaller version)

बाटो दिनुहोस्


मोडिने क्रममा पदयात्रीहरूलाई 
बाटो दिनुहोस्

image - Give Way to walkers when turning Ismaller version) 


सडकतर्फ मोड लिँदै हुनुहुन्छ?

पैदलयात्रीहरूलाई बाटो दिनुहोस्

जब मोड्नुहुन्छ, पैदलयात्रीहरूमा आखाँ राख्नुहोस्।

तपाईं सडकमा प्रवेश गर्दा सडक काट्ने पैदलयात्रीहरूलाई बाटो दिनुहोस् (यो सडक नियम हो)

 

'हुक टर्न' (दायाँ बाटो काट्दा देब्रेतिरबाट मोडिएर जाने) प्रयोग गर्ने साइकल चालकहरू

अन्य संकेत नभएको अवस्थामा बाहेक,

 साइकल चालकसँग प्रायः चौराहाहरूमा ट्राफिक लाइट भए पनि नभए पनि 'हुक टर्न' गर्न सक्छ।

Bike rider safety


साइकल चलाउने ठाउँको वर्णन गरिएको छ

साइकल पथ

धेरै सावधानी अपनाउनुहोस्

साइकल पथ

साझा पथ
(बाँया रहनुहोस् र पैदलयात्रीहरूलाई बाटो दिनुहोस्)

छुट्याइएको बाटो 

साइकल पथ

तपाईंको लागि सही मार्ग छनौट गर्नुहोस्

 

पैदलपथमा कसले सवारी हाक्न सक्छ?

Bicycle riders in black on a yellow background riding

१२ वर्ष र सो भन्दा कम उमेरकाहरूले

१३ वर्ष र सो भन्दा माथिका उमेरकाहरूले

१२ वर्ष र सो भन्दा कम उमेरकाहरूले

बच्चा र वयस्क सँगसँगै

ब्लाइण्ड स्पट (नदेखिने

राती देखिने हुनुहोस् 

चखिलो देखिनुहोस्, बत्तीको प्रयोग गर्नुहोस्

Two cyclists side by side on a bike path in the dark

 

'हुक टर्न' (दायाँ बाटो काट्दा देब्रेतिरबाट मोडिएर जाने) प्रयोग गर्ने साइकल चालकहरू

अन्य संकेत नभएको अवस्थामा बाहेक,

 साइकल चालकसँग प्रायः चौराहाहरूमा ट्राफिक लाइट भए पनि नभए पनि 'हुक टर्न' गर्न सक्छ।

 

image says - Stay out of blind spots for trucks and bikes (smaller version)

Keep out of truck blind spots

ब्लाइण्ड स्पट (नदेखिने

भागहरू) मा नबस्नुहोस्


Truck turning? cyclist stay back

ट्रकले घुमाउरो मोड लिइरहेको छ?

पछाडि रहनुहोस्


ट्रेलर वाहन (डग) सँग सावधान रहनुहोस् 

image of Truck + dog message says Beware of the dog (smaller version)

ट्रक 
तथा 
ट्रेलर वाहन (डग)

ट्रक धेरै लामो हुन सक्छ। तिनीहरूमा ट्रेलर वाहन जोडिएको हुन सक्छ, जसलाई 'डग' भनेर चिनिन्छ।

 

 
Los camiones tienen puntos ciegos muy amplios, y los ciclistas deben mantenerse alejados

Punto ciego amplio

Aléjate de los puntos ciegos

Pausa para observar el tráfico

Mantente lejos de los camiones cuando estén girando, no te pueden ver, y necesitan más espacio para girar.

 

ट्रकको ब्लाइण्ड स्पट (नदेखिने भाग) ठूलो हुन्छ, साइकल चालकहरू पछाडि रहनुपर्छ

ठूलो ब्लाइण्ड स्पट (नदेखिने भाग)

ब्लाइण्ड स्पट (नदेखिने भाग) मा नबस्नुहोस्

रोक्किएर गाडीहरू हेर्नुहोस्

ट्रकहरूले घुमाउरो मोड लिँदा पछाडि बस्नुहोस्, तिनीहरूले तपाईंलाई देख्न सक्दैनन्, र घुमाउनको लागि धेरै ठाउँ चाहिन्छ।

 

ट्राम बिसौनीमा 

पछाडि रोक्नुहोस्
 
Stay behind trams when passengers getting on and off
यात्रुलाई सुरक्षित चढ्न र ओर्लन दिनुहोस्

If you require further assistance please call our translation service on (03) 9280 0783 or (03) 9605 3050, ask for an interpreter who will assist you. Visit Using an interpreter or translator for more information.

Was this page helpful?

 

Please tell us why (but don't leave your personal details here - message us if you need help or have questions).